He Govinda He Gopāla

Des Rāga

हे गोविन्द हे गोपाल।
नारायण
नारायण राखो शरण॥

he govinda he gopāla ǀ
nārāyaṇa
nārāyaṇa rākho śaraṇa ǀǀ

O Govinda, divine cowherd! O Gopala, protector of cows!
O Lord Narayana, protect us and give us refuge!