Baba Muktananda’s Divya Diksha 2021

Dhyana SaptahAn Excerpt from Play of Consciousness by Swami Muktananda Om Namah Shivaya in the Shuddha Bilaval Raga
Teachings by Baba MuktanandaM GalleryMahashakti Gayatri Mantra