Hymns and Aratis Sung on the Siddha Yoga Path

Gurudeva Hamara PyaraPasayadanA Prayer to Shri Guru
Śrī Śiva Mānasa Pūjā - The Mental Worship of Lord ShivaShri Ganesh DhyanamGuru Paduka Pancakam
NirvanasatkamSarasvati StotramShri Hanuman Calisa
Shri Mahalakshmi StotramAnnapurna StotramSri Avadhuta Stotram
Shiva Panchakshara StotramSarasvati ChalisaBhaja Govindam
Bilvashtakam
golden line
Jyota se Jyota JagaoKarpura AratiArati
Jayadevi AratiArati LijoShiva Arati - Worship of Lord Shiva